Meni

Trebinje 1 noćenje

TREBINJEgrad Suncafakultativno: TVRDOŠ I HERCEGOVAČKA GRAČANICA, DUBROVNIK1 noćenje / 4 dana / autobusom Momo Kapor je govorio: „Trebinje nije ni selo ni metropola. Ono je metafora, san! Ono je jedna svetla tačka u životu Hercegovaca, ono je mesto koje sanjaju da će se u njemu nastaniti onda kada budu ostarili. Trebinje je mediteran. Jer, dok […]

Sarajevo 1 noćenje

SARAJEVOfakultativno: VRELO BOSNE, MOSTAR I BLAGAJ1 noćenje / 4 dana / autobusom Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče i uvek isto pitanje – jel Sarajevo gdje je nekad bilo… A onda Trebević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje […]